Groots defile voor bisschop in 1947 in feestend Poeldijk

De Naaldwijkse welpen marcheren hier door de Poeldijkse Voorstraat.

Poeldijk, 19 september 2012 –  Het driehonderdjarig bestaan van de parochie Poeldijk gesticht door pastoor Franciscus Verburch is in september 1947 uitbundig gevierd. Ik herinner me dat nog als de dag van gisteren. Wij, de Naaldwijkse welpen kwamen altijd bijeen in de oude pastorie aan de Dijkweg, later De Harmonie,nu niets meer. Akela was Jo Duijvesteijn, die als ik het wel heb ergens tussen Poeldijk en Wateringen in woonde. Ze vertelde op een dag dat wij als welpen, samen met de verkenners en de gidsen en nog veel meer Naaldwijkers naar Poeldijk zouden gaan om daar te defileren voor de bisschop van Haarlem, mgr. Huibers. Nou, dat was wat! We kregen er vrij van school voor, want het was op een dinsdag, dus een gewone doordeweekse dag. Als kind had in nog nooit zoveel mensen op de been gezien als toen. We trokken in optocht tussen dikke rijen mensen door langs een podium dat opgesteld was voor het St. Vincentius gebouw in de Voorstraat. Ik was twaalf jaar en

Veel Westlanders aanwezig bij het pontificale lof op het feest in Poeldijk.

eigenlijk al te groot voor de welpen, maar ik wou nog niet naar de verkennerij en omdat ik anders niet meer naar de Wigwam kon luisteren,een programma van de KRO elke zaterdag tussen vijf en zes uur. De optocht door Poeldijk is me altijd bij geblevens en ik laat dat ook merken in het artikel dat ik daarover op donderdag 20 september in Ouder Westland in AD Westland heb geschreven. Hebt u geen abonnement op het AD?  Misschien wordt het tijd daar iets aan te doen. Los te koop is de krant natuurlijk ook. De foto’s die ik hierbij heb geplaatst zijn overgenomen uit de krant De Westerbode, die destijds veel aandacht aan het defile heeft geschonken. Als ik me niet vergis loop ik op de ene foto tussen de welpen die voor de bisschop paraderen.Ga in elk geval 65 jaar met mij terug in de tijd!…Dat kan mede dank zij het hieronder gepubliceerde verhaal in extenso:

Vijfenzestig jaar geleden. Poeldijk staat op zijn kop. Want groots vieren daar alle katholieken uit het Westland dat 300 jaar eerder Franciscus Verburch er tot pastoor is benoemd.

Grote manifestatie Rijk Rooms leven

ALS ER OOIT van een manifestatie van het Rijke Roomse leven in het Westland sprake is geweest, dan is het wel op 22 september 1947. Heel katholiek Westland is dam betrokken bij het driehonderdjarig bestaan van de parochie Poeldijk. Een groots defilé voor de bisschop van Haarlem mgr. Huibers op die dag mag gerust het hoogtepunt genoemd worden. De bisschop deelt daarmee in de hulde aan pastoor Verburch. Van tevoren is er hier en daar in de streek wel enige discussie over de vraag of het Westland nou wel zoveel energie moet steken in een Poeldijks feest.

Bruidjes lopen mee in de stoet voor het defile

MAAR ALal gauw publiceren de Westlandse kranten ‘Het Binnenhof’ en ‘De Westerbode’ artikelen, waaruit moet blijken dat pastoor Verburch toch wel gezien moet worden als degene die de katholieke kerk in heel het Westland na de reformatie weer op de been heeft gebracht en lange tijd gehouden. Immers in totaal telde hij tenslotte toch maar vierhonderd Westlandse volgelingen. Dat hij nou net in Poeldijk zijn domicilie had,

Grote drukte in de Voorstraat te Poeldijk

vinden veel Westlanders die altijd vanuit hun eigen dorp wel een beetje chauvinistisch zijn toch geen reden om er weg te blijven. Wellicht komt dat ook door wat De Westerbode kort voor het defilé daarover schrijft: ,,Van verschillende zijden heeft men ons gevraagd nog eens te wijzen op de juiste betekenis van het defilé dat dinsdag voor de bisschop wordt gehouden. Er schijnen er te zijn die menen dat de Westlandse parochies door Poeldijk zijn uitgenodigd een Poeldijks parochiefeest te komen opluisteren.

De bisschop geniet van de voorbij trekkende jeugd

Deze mening is volstrekt onjuist. Het feest dat volgende week te Poeldijk wordt gevierd is een Westlands feest’’. Dat schrijft de in Naaldwijk wonende redacteur Dominicus van Dijk, die daarmee de betekenis van Verburch voor de hele streek nog eens benadrukt.Er is zelfs  een speciaal Westlands comité in het leven geroepen om het defilé mogelijk te maken. ,,En dat alles om het hoogste Kerkelijke Gezag in ons bisdom onze eerbied, hulde en trouw te betonen’’.

Kijkje op het erepodium in de Voorstraat

HOE DAN OOK, de welpen van de Naaldwijkse St.-Laurentiusvereniging zijn tamelijk opgewonden als ze die dinsdagmiddag ook mee mogen defileren in de optocht voor de bisschop, die ze ook niet elke dag zien. In elk geval hebben ze vrij van school en dat is mooi meegenomen. ,,Als jullie nou allemaal netjes in de rij blijven lopen, gaat het vanzelf’’, heeft akela Jo Duyvestein vooral zichzelf gerustgesteld. In Poeldijk voegen ze in totaal van wel zeshonderd uit Naaldwijk aangerukte deelnemers om zich daarna aan te sluiten bij de in totaal drieduizend aanwezige gelovigen

Nog meer bruidjes in de stoet

. Ze stellen zich op op het terrein van de groenteveiling in de indrukwekkende stoet die zich weldra in beweging zet richting de Voorstraat. Begeleid door muziek van het eigen korps van Naaldwijk St. Adrianus marcheren ze – samen met de verkenners, de gidsen, de gymnasten, de voet- en handballers van Westlandia en van nog meer katholieke verenigingen – weldra wat onwennig mee door de straten van Poeldijk. Een heel bijzondere belevenis, die ze niet gauw vergeten ook al is het voorbij voor ze het weten. Sommigen zijn zo onder de indruk van het geheel, dat ze de bisschop – die toch duidelijk op een tribune in de Voorstraat naast het Vincentiusgebouw heeft plaats genomen – niet eens zien. De bisschop zelf geniet in elk geval zichtbaar van wat hij allemaal uit alle parochies van het Westland voorbij ziet komen. Aan stoet gelardeerd met uit elk dorp weer de eigen verenigingen en muziekkorpsen komt bijna geen einde.

DE DAG IS ’s morgens al zo feestelijk begonnen. De parochiekerk van de Heilige Bartholomeus is rijk versierd. Op alle plekken in de kerk waar maar enigszins bloemen geschikt kunnen worden zijn arrangeurs op kunstige wijze aan de slag geweest. Dat ziet mgr. Huibers met eigen ogen als hij dinsdag 22 september ’s morgens de kerk binnenkomt. De avond tevoren is hij feestelijk welkom geheten bij de Leugenbrug, de grens van de parochie. Daar stapte hij over van een auto in een staatsierijtuig bespannen met vier paarden, dat hem naar de pastorie bracht. Ingehaald door het fanfarekorps Pius X. Op de grote feestdag draagt hij in de kerk een pontificale hoogmis op, waarna drieduizend Poeldijkers in optocht aan hem voorbij treken ineen apart Poeldijks defilé

Mgr. Huibers slaat de stoet gade

. Eigenlijk is het de hele week feest in het dorp. Zo viert men er een Mariale dag, de dag die in het teken van de Heilige Maagd Maria staat. De deken van Poeldijk G. Kuys is een grote Mariavereerder die deel uitmaakt van het Nederlandse comité Pro Maria heeft ervoor gezorgd, dat in de voortuin van de pastorie een beeld geplaatst is van Onze Lieve Vrouw van Beauraing, een bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Onder het zingen van Marialiedjes door Poeldijkse en Haagse bruidjes is het beeld plechtig ingezegend. In de feestweek valt er verder in de bloemenveiling nog te genieten van zowel gymnasiek-, toneel- als zanguitvoeringen. Met een koor dat bestaat uit tweehonderd zangers en zangeressen uit heel het Westland. En dus is de vrees vooraf dat het feest te Poeldijks zou worden, ongegrond gebleken. Welstand van tuinders bevorderd door Verburch Pastoor Verburch heeft in de dertig jaar die hij in het Westland werkte niet alleen 400 mensen teruggebracht in de moederkerk, maar door bevordering van de tuinbouw de mensen weten op te heffen tot welstand. Dat is in het kort de inhoud van de feestpredicatie die kapelaan B. van Zeyl uit Den Haag, priesterzoon uit Poeldijk, tijdens de pontificale mis bij het 300-jarig bestaan van de Bartholomeusparochie houdt. Wie het werk van de pastoor wil beoordelen, moet volgens Van Zeyl de kerkgebouwen, de scholen, het jeugdgebouw ‘en de hele glorie van katholiek Westland’ wegdenken. Verburch is de eerste priester die ondanks de reformatie tersluiks langs de paden gaat en enkele vertrouwden bezoekt hen moed inspreekt en in schuur of huiskamertje de heilige mis opdraagt, het geloof predikt en het heilig Doopsel toedient. Hij verricht zijn werk overigens ook met veel tegenwerking en bespotting, maar hij zet door. ,,Ons voorgeslacht heeft de prediking gehoord en aanvaard en heeft alle consequenties getrokken, die de aanvaarding van het geloof meebrachten’’, aldus de predikant.

 

‘Eerbiedig welkom’

,,Hoor hoe het klinkt alom: Nu zijt ons wellecome

.Gij , Bisschop hoog vereerd, in het aloud Rooms Poeldijk!

Het biedt U hart en ziel als één groot minneblijk.

En doet zijn liefde en trouw U krachtig tegenstromen.

Uw bijzijn Monseigneur, maakt al wie arm is rijk.

Gij op dit groot festijn was ’t hoogtepunt der dromen .

Gij, onze bisschop bindt, ons Rooms Poeldijk met Rome.

 Waar vindt men een geluk aan ’s onze zo gelijk?

 Het zijn driehonderd jaar: ’t geloof werd trouw bewaard.

 Der vaad’ren vroomheid ging steeds over op hun zonen

 In vaste trouw rondom hun herders heen geschaard

 Het zweert zijn Bisschop trouw naar oude Roomse aard.

 Uw zegen Monseigneur , moog’ rijk dit feest bekronen.

 En Poeldijk veilig voeren, op zijne eeuwen-vaart!

P.J. DE KOK, pr Oud-Poeldijker Dijkweg 20, Naaldwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.