Westland moet pal blijven staan voor vitale tuinbouweconomie

 

IR. N.C.A. KOOMEN OVER VAREND CORSO

Ir. N.C.A. Koomen, voorzitter van de organisatie die jaarlijks de Tuinbouw Ondernemersprijs toekent, heeft – op uitnodiging van het bestuur van het Varend Corso daaraan voorafgaande zijn doorwrochte visie gegeven op de  mogelijkheden en kansen voor het Westland. Als gastspreker is hij eerder te gast geweest bij het Genootschap Oud-Westland, waarbij het ging over zaden, zaadteelt en zaadhandel. Koomen was jarenlang directeur van de NAK Tuinbouw, voorzitter van de NTR en de daarmee verbonden Floriade. 

Ir. Koomen constateert dat het goed gaat met de tuinbouw. Er wordt glas gebouwd. En dan gaat het niet om kleine oppervlakten. Met de uitbreiding van de productiecapaciteit, veelal in de groentegewassen zal, zo neemt Koomen dan maar aan, ook goed nagedacht zijn over de afzet met de verwachte verkoopprijzen.

Ook de sierteelt met haar vele gewassen doet het goed/en boekt jaar op jaar omzetwinst en goede bedrijfsresultaten. In Rijnsburg en Naaldwijk floreert de handel en is er behoefte aan extra accommodatie. In de bloembollen gaat het beter dan een jaar of vijf geleden, hoewel de verkoop voor particulieren niet overhoudt. De boomkwekerij en vaste planten staan voor het domein van de groene ruimte waar meer en meer het belang van wordt ingezien. De zaden en teeltmateriaal in het algemeen hebben, zelfs wereldwijd, een sterke positie.

 HET GAAT NIET VANZELF

Maar, zegt Koomen, dat gaat allemaal niet vanzelf. Al was het alleen maar omdat het gewas in veel gevallen buiten staat, dit jaar bloot gesteld aan hagel en regens van ongekende hevigheid. Bij wie het betreft is het alle hens aan dek om te voorkomen dat prachtige bedrijven kopje onder gaan. De schade aan het glas was direct zichtbaar maar die in de vollegrond is pas recent aan het licht gekomen. In toenemende mate. Ook is soms volledige ruiming het lot is dat de ondernemer treft. De burger die het Varend Corso aan zich voorbij ziet trekken heeft er niet echt weet van wat er allemaal komt kijken om die prachtige producten voort te brengen die de boten sierden.

Ir. N. Koomen

Ir. N. Koomen

,,Dat hoeft ook niet’’, voegt Koomen daaraan toe. ,,maar diezelfde burger bemoeit zich, al of niet georganiseerd, wel met het tuinbouwbedrijf. En hij roert zich wanneer een aspect van de bedrijfsvoering hem niet bevalt of hem of haar ongerust maakt. Of het nu gaat om gewasbescherming, arbeid, ruimtelijke inrichting, milieu etc. De burger, of anders wel de stem van de burger via de overheid is er, is niet weg te cijferen en zeker niet te onderschatten’’. Als bestuurslid van MPS ziet Koomen daar ook het nodige van. Zakelijke oplossingen, hiijj noemt de MPS-systemen, die men effectief kan ondersteunen met, bijvoorbeeld:  ‘Kom in de kas’ en het Varend Corso..,, Maar wat denkt u van de Libelle Zomerweek en van een Floriade de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal plaats vinden?’’, vraagt Koomen.,,Is er een mooiere gelegenheid om de tuinbouw, internationaal, in de schijnwerpers te zetten? Het is voor diezelfde burger van groot belang aan de weg te timmeren’ ’Van de tuinbouwondernemer wordt steeds meer gevraagd, zoals bijvoorbeld de biologische gewasbescherming. Maar volgens Koomen is er in de tuinbouw ook in organisatorisch opzicht werk aan de winkel. Nadat het Landbouwschap is opgeheven ia nu ook het Productschap Tuinbouw er niet meer. Terugkijken helpt niet, dus wijst hij op nieuwe initiatieven die zijn genomen, zoals de bekende Demokwekerij in Honselersdijk. Die doet met private partijen uitstekend werk. De evenknie in Noord Holland Zwaagdijk evenzeer.

VERPLICHTE AFTREK ‘ZOEK’

Maar Koomen vraagt zich af waar de verplichte afdracht aan het Productschap Tuinbouw is gebleven. De niet langer verplichte bijdrage, op een tuinbouwbedrijf van enige omvang schat hij toch al vlug 10.000 euro of meer. ,,Die zouden we hebben kunnen reserveren voor onderzoek, promotie, milieu. Of voor wat ons vandaag voor ogen staat: de burger bereiken. Menig ondernemer zal de afdracht van voorheen in verlaging van de kostprijs hebben gestopt. Om de gedachten te bepalen: bij  de afdracht aan het Productschap spraken we over bedragen ver onder de procent van de omzet. Een beetje bedrijfstak buiten de land- en tuinbouw zit al gauw op 5 % en onze veredelingsbedrijven in groentegewassen doen meer dan 15 procent, alleen al in onderzoek’’, aldus Koomen .

Varend Corso Westland

Varend Corso Westland

De groenten kennen geen afzetcoöperatie meer. Volgens Kooman is het gelukkig, dat de  Federatie Vruchtgroente Organisaties is ontstaan. De les is om ook zuinig te zijn  op wat we hebben, zoals de coöperatie Royal Flora Holland. Overigens doet zich het merkwaardige feit voor de er nooit eerder buiten de land- en tuinbouw zoveel belangstelling is geweest voor de organisatievorm coöperatie. De Nationale Coöperatieve Raad krijgt regelmatig nieuwe aanmeldingen van buiten de tuinbouw. Dit is toch een interessant verschijnsel?! Overigens vindt hij dat de tuinbouw voor moet blijven in de technologie. Voor de kassenbouw, die een compliment verdient voor hoe zij de crisis heeft overleefd, helpt het niet te klagen over een beetje Franse staatssteun voor Franse kassenbouwers. ,,Richt je op te eigen kunnen en …. claim dat ook’’’, benadrukt hij. De sierteelt op haar beurt staat voor ‘quality of life’ en de boomkwekerij, bollen en vaste planten hebben hun eigen domein: de groene ruimte. Het zonder terughoudendheid de hand leggen op deze domeinen is wel even een puntje. Je moet dat niet ruw doen, anderen voor het hoofd stotend, maar subtiel en tactisch.

VISIE NODIG VOOR TOEKOMST

 Voor de toekomst van de tuinbouw is volgens Koomen vooral visie nodig.. Een visie die ook de overtuiging inhoudt dat het wat gaat opleveren. Dat brengt hem op een werk- en woongebied als het Westland. Waar staat het Westland voor is dan de cruciale vraag. Ongetwijfeld voor een vitale (tuinbouw)economie.,, Ik ben betrokken bij een samenwerkingsorgaan van zes gemeenten in de bollenstreek die samen gaan voor een vitale economie in een vitaal landschap. Een meerjarig programma om de bollenstreek zowel economisch interessant te houden als landschappelijk aantrekkelijk. Vorige maand hebben de samenwerkende gemeenten in de bollenstreek besloten om gezamenlijk 6,5 miljoen extra in de kwaliteit van de bollenstreek te steken. Van dat bedrag is overigens een derde van de provincie afkomstig. Onlangs heeft Adriaan Geuze, groot landschapsdeskundige van de WUR in Wageningen vrijwel alle media gehaald met zijn pleidooi voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving die zijn effect heeft op mensen om er te willen wonen en werken’’’, vertelde Koomen, die zich afvroeg of het  Westland ook zo’n visie heeft op dit gebied met prachtige fietsroutes en een netwerk aan vaarwegen. Een uitstekend uitgangspunt voor Westland marketing. Is dan een Varend Corso dan geen geschenk uit de hemel?

Varend Corso Westland

Varend Corso Westland

Daar moet de gemeente Westland heel blij mee zijn. Met een evenement van deze kwaliteit midden in de vakantieperiode. Het Varend Corso is de uitgelezen mogelijkheid om de claim van een gebied met prachtige producten publiek neer te leggen. Ik trek maar even de parallel naar het Rotterdams Zomercarnaval, dat wil je toch niet missen? In mijn beleving is het Varend Corso, in deze vorm nog jong maar met haar ontstaan uit de Lierse gondelvaart nu al kandidaat voor een erfgoed status.  Maar …. er moet ook een visie onder het corso liggen waarom je het doet en op grond van welke argumenten je bedrijven of overheden kunt vragen mee te doen’’, aldus Koomen.

BOLLENCORSO NIET MEER WEG TE DENKEN

,,Het bollencorso dat elk voorjaar door de bollenstreek trekt is niet meer weg te denken. Toch heeft het corso het moeilijk vanwege de bijkomende kosten van verkeersmaatregelen de openbare weg die niet meer door politie en autoriteiten worden geleverd en op het corso worden afgewenteld. Aan de andere kant, waar hebben we het over als je weet dat de Keukenhof in dat weekend met 65.000 aan de kassa 20.000 extra bezoekers trekt. Wie zou er dan de portemonnee moeten trekken? Dat antwoord is niet moeilijk. Keukenhof en het corso liggen in elkaars verlengde. Daar ligt de oplossing!’’.De andere kant van het fenomeen corso is volgens Koomen de inzet van vrijwilligers. Dat ia in de bollenstreek de kurk, maar ook in bijvoorbeeld Zundert van groot belang.  De vrijwilligers moet je koesteren. Van het publiek kun je ook een bijdrage vragen. De vorm waarin je dat doet is heel belangrijk en moet vooral uitnodigend zijn.

bcb-17-dutch-designTiel doet dat weer anders, de afgesloten stad wordt entreegebied, dat is ook een optie maar is minder geschikt voor een Varend Corso. Hoewel? Een stilliggen op een afgesloten deel van het traject bij voorkeur in de stad, bijvoorbeeld ’s avonds met mooie verlichting kan toch ook en publieksbijdrage opleveren? En tenslotte: wat wil je bereiken? Naar mijn idee zeker het eigen publiek in het Westland! Het moet een feest zijn van trots. Van waar je als streek voor staat. Maar het belang van naar buiten treden en het publiek buiten het Westland te bereiken kan niet genoeg worden onderkend. Om naast Delft ook een stad als Den Haag met een prachtig vaarnetwerk te betrekken vraagt misschien logistieke inventiviteit. Dan maar ’s nachts de boten naar Den Haag varen om er de dag erna een mooi feest van te kunnen maken. Je moet er wat voor over hebben! ,,Het zal duidelijk zijn dat ik niet alleen een fan ben van het Varend Corso. Ik zie ook volop mogelijkheden zie voor een marketing van de tuinbouw die hout snijdt”, ia een constructieve gedachte van ir. Koomen, die wel zegt dat terugblikken niet zoveel zin heeft, toch heeft hetzelfde zich in de jaren  vijftig en zestig al in het Westland – inclusief genoemde trots – afgespeeld tijdens de druiven- en oogstfeesten! Met ook grote corso’s over de weg. Daar zou het Westland ook nog wel eens aan kunnen denken, En ook aan de in de jaren zeventig gehouden exposities Westland 19NU (met entreegeld). De druif, waar het om ging, heeft het wel niet gered, maar het Westland is er wel bekender door geworden.                                                                

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.