Hoe de Martinus Dorpiusstraat bijna in het niet verdween

De opgebroken Martinus Dorpiusstraat met spelende kinderen
De opgebroken Martinus Dorpiusstraat met spelende kinderen (foto boven) en dezelfde straat anno 2015.

Martinus Dorpiusstraat nu

 

Naaldwijk, 21 mei 2015 – Zevenenzestig jaar geleden – in 1948 – werd in Nederland een kstellng gehouden. Dus ook in Naaldwijk. Ik was toen twaalf jaar en we stonden op het punt te verhuizen van de Martinus Dorpiusstraat naar de Duiventeorenstraat. Die dag kwam meester Freek de Hoogh van de Leonardusschool op de hoek van de Havensstraat en de Dijkweg bij ons thuis om de stand op te nemen. Hij was aangesteld als ‘volksteller’ en had nog iemand bij zich. Ze telden vijf bewoners. Een vader en een moeder, twee kinderen en een inwonende tante.

Het Rooie Huissie aan de achterkant zoals het in 1948 nog was.

Het Rooie Huissie aan de achterkant zoals het in 1948 nog was.

Die laatste was in de oorlog tweemaall uit een woning verjaagd, die de Duitsers te groot voor haar vonden om allee in te wonen. Rodom ons werden ook alle bewoners van de overige dertien huizen in de Martinus Doriusstraat geregistreerd. In totaal wonen er 108 personen, inclusief de familie Peters, die aan het begin van de straat woonde. In bijgaand artikel dat vandaag gepubliceerd is in AD Westand, treft u tel van bijzonderheden aan over die straat, waar nu nog maar een klein stukje van over is  Waar vroeger de openbare langere school stond, bevinden zich nu winkelpanden, met op nr. 1 van de straat (vroeger het nummer van de school dus0 een gezellige flat waar nu mevrouw Natasja van Tetering met haar mooie honden woont.. Aan de overkant woont Lowie de Bie, die therapeut is in vorige levens, terwijl de naam Wendy’s hairshop afkomstig is van Wendy Vlodrop, die in het voormalige pakhuis van kruidenier Peters woont en werkt

MARIA VAN RUTTEN

Maria van Rutte, die de huizen liet bouwen

Maria van Rutten, die de huizen liet bouwen

Waar Wendy haar hairshop drijft, is het enige gebouw dat in de straat nog uit de oude tijd stamt. Het is het ‘rooie huissie’, zoals het vroeger werd genoemd. Niet alleen omdat het uit een rode soort baksteen was opgetrokken, maar omdat de ‘rooien’, de leden van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) er in de jaren voor de oorlog in vergaderden en hun jeugdbeweging erin hadden ondergebracht. Dat was de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale. Later zou er nog veel meer andere jeugd in gehuisvest worden.Aanvankeljk was het een sigarenfabriek, maar later kreeg het wat je nu noemt een multifunctionale bestemming. Verenigingsgebouw, schoolgebouw, en pakhuis. Wie nu door het ernstig gekortwiekte verbindingsstraatje tussen de Molenstraat en de Prins Bernhardstraat loopt kan zich niet indenken, dat het vele jaren lang een straat is geweest waar veel en vaak grote families, erg naar hun zin woonden.

De Onderneming, kruidenierwinkel van de familie P:eters

De Onderneming, kruidenierwinkel van de familie P:eters

ONDERZOEK

De heer en mevrouw Peters voor hun voordeur op nr. 2

De heer en mevrouw Peters voor hun voordeur op nr. 2

Ze hadden dat te danken aan Mie Rut, naar wie de straat in het verleden werd genoemd. Zoals zo vaak in het Westland met namen gebeurde was ook dit een afkorting van een naam, namelijk die van Maria van Rutten. Zij was de dochter van Simon van Rutten, die een tuin had, die zich uitstrekte van waar nu de Prinses Julianastraat ligt(toen het Noordeinde geheten) tot waar nu de rooms-katholieke St. Adrianuskerk staat. Gerard Beijer, een van de vrijwilligers van het Historisch Archief Westland, weet niet alleen veel te vertellen over Mie Rut, maar ook over vrijwel alle oude huizen en gebouwen in heel de oud-gemeente Naaldwijk. Daar doet hij al jarenlang onderzoek naar. Zo kan hij vertellen, dat Van Rutten in 1871 een deel van zijn tuin aan de gemeente Naaldwijk verkocht. Dat stuk grond was gelegen op de hoek van het Noordeinde (nu Prinses Julianastraat)  en de Molenstraat. Daar werd toen de openbare lagere school gebouwd

MARTINUS DORPIUS

In het Rooie Huissie is nu de mooie zaak Wendy's Harshop te vinden

In het Rooie Huissie is nu de mooie zaak Wendy’s Harshop te vinden

Martinus Dorpius werd als Maarten van Dorp werd in Naaldwijk geboren. Dat was in 1485. Erg oud is hij niet geworden, want hij stierf op 40-jarige leeftijd in 1525. Hij stond bekend als hoogleraar in de wijsbegeerte in Leuven en was een goed vriend van Erasmus. Hij stimuleerde het Neolatijns toneel in de Nederlanden. In 1508 liet hij voor zijn leerlingen Aulularia van Plautus opvoeren. Mede door bemoeiingen van Dorpius won ook in de zuidelijke Nederlanden de Renaissance terrein.

Vergroot de tekst en lees het artikel over de Martinus Dorpiusstraat

Vergroot de tekst en lees het artikel over de Martinus Dorpiusstraat

1 reactie op “Hoe de Martinus Dorpiusstraat bijna in het niet verdween

  1. Wat een leuk straatje zo midden in het centrum van Naaldwijk.
    Ik ben er geboren en heb er van 1960 tot 1965 gewoond.
    Hierna zijn we met mijn broers en zussen en ouders naar cruisbrouk verhuisd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.